Mine rejser til Californien havde ikke meget med safari at gøre. Målet var storbyer som San Francisco, Los Angeles og San Diego. 

Men når man ikke kommer til safarien, så kan safarien komme til én. I havnen i San Francisco bød søløverne sig til, og på stranden ved La Jolla syd for Los Angeles lod de spættede sæler se besigtige.

De stædige søløver ved mole 39

Pier 39 er det store turisthelvede ved Fishermans Wharf i San Francisco. Forlystelser og restauranter står i kø i det lidt kulisseagtige miljø ved San Francisco Bay. Men søløverne ude på træpontonerne er ægte nok.

De første søløver begyndte at optage ledige pladser i havnen i januar efter en ombygning i 1990, og med masser af makreller og andre fisk i farvandet, så tog de fast bopæl ved Pier 39. I dag kan op til 900 individer samle sig om vinteren.

Den californiske søløve er én af seks arter af søløver – der igen er i familie med pelssælerne i gruppen øresæler. Den californiske art lever langs hele den amerikanske vestkyst, fra det sydøstlige Alaska til det centrale Mexico. Den yngler i området Californien til den californiske bugt.

De store hanner kan være op til 2,5 meter lange, og veje op til 350 kg. Søløven er et intelligent dyr, der kan trænes til mange formål – mange har nok også set søløver i cirkus. Men søløverne i San Francisco er altså den ægte, utrænede og vilde vare.

Sælerne som strandløver ved La Jolla

Den spættede sæl ved den amerikanske vestkyst er samme art som den spættede sæl, vi har ved danske kyster. Det er blot to forskellige underarter, stillehavsudgaven og den østatlantiske spættede sæl.

Der er tre andre underarter af den spættede sæl, én ved den amerikanske østkyst, én i det østcanadiske ferskvand og én ved fjernøstlige kyster.

Der er både sæler og søløver ved La Jolla lige nord for San Diego – jeg så dog kun sæler. Dyrene er ikke altid ved stranden eller på klipperne – især midt på dagen er de ofte på havet for at fouragere.

Desværre har en del turister i La Jolla ikke respekt for dyrene, og de går ofte helt hen til dem for at tage selfies. Det er ikke uden risiko, for både sæler og søløver kan bide. I det mindste er den strand, hvor sælerne yngler, lukket i sæsonen fra 15. december til 15. maj, så man kun kan se dyrene fra afstand.

Facebook Comments

Related Posts